כולנו יכולים לנהל בית המושתת על ערכי ההלכה היהודית,
לדעת בעצמנו כיצד לפסוק עבור המשפחה והילדים וכמובן עבורנו.
מטרת מכון ‘לומדים כהלכה’ לאפשר לכל אדם
שחפץ לקנות את ההלכה בידיעה ברורה – לעשות את השינוי. 

נגן וידאו

הרב אהרן דואר

ראש המכון

הפוסק הגאון הגדול
רבי עמרם פריד שליט״א

נשיא מכון לומדים כהלכה

נגן וידאו

הגאון הגדול
רבי דוד לאו שליט״א

הרב הראשי לישראל

נגן וידאו

הגאון הגדול
רבי יצחק יוסף שליט״א

הראשון לציון והרב הראשי לישראל

הגאון הגדול
רבי מיכה הלוי שליט״א

רבה הראשי של פתח תקווה

נגן וידאו

איך מפסיקים לשתוק ומתחילים לפסוק?

מי מאתנו לא מתמודד מדי יום עם שאלות הלכתיות,
פעם זו הכף החלבית שהתערבבה לה עם הסיר הבשרי ופעם זה המזגן שהפסיק לעבוד בשבת.

יש לנו את היכולת לפסוק לבד בהרבה מאד מהנידונים, אבל בפועל אנחנו מוצאים את עצמנו חסרי אונים אל מול האישה והילדים וכמובן מול עצמנו.

 הפתרונות המוכרים (שיעור בהלכה או חברותא קבועה) לרוב לא מוציאים אותנו עם ידיעה ברורה והחלטית

כך תהפכו לסמכות התורנית בבית

מסלול ‘פוסק בביתו’ בנוי על שיטה ייחודית אותה פיתח
ראש המכון הרב אהרן דואר שליט”א
והוא מקיף את הנושאים העיקריים בבית היהודי

התוכנית מתאימה לכל אחד שחפץ “לפצח” את הדי.אן.איי של עולם ההלכה ולענות בביטחון גמור על אינספור שאלות הלכתיות.

מסלול
פוסק לביתו

9 חודשים | 42 שיעורים (כ25 דקות לשיעור)

ארגז כלים מקיף לפסיקת הלכות בבית

 • מבשל
 • מוקצה
 • אמירה לגוי
 • בורר
 • פתיחת אריזות
 • הדלקת נרות
 • רחיצה בשבת
 • תיקון אוכלין
 • רפואה


רק במסלול זה:

 • כותב, מוחק וצובע
 • צד ושוחט
 • תופר וקורע
 • גוזז ומלבן
 • הכנות לשבת
 • התנהגות בשבת
 • הרחקות בין בשר לחלב
 • טעם כעיקר
 • טעויות בין כלים
 • טבילת כלים
 • הגעלת כלים


רק במסלול זה:

 • מאכלי ובישולי עכו”ם
 • דיני הכשרת כבד 
 • דיני חדש למראית עין
 • זמני הברכות
 • עיקר וטפל
 • דיני קדימה
 • תנאי הברכה


רק במסלול זה:

 • חמשת מיני דגן
 • נטילת ידיים לסעודה
 • ברכת הלחם והנכלל בה
 • ברכת היין והטוב והמטיב
 • הלכות חנוכה
 • הלכות פורים
 • הכנה כללית לפסח
 • דיני חול המועד
 • האסור והמותר
 • החייבים והפטורים
 • שלושת השבועות – מעמדם ופרטי הלכותיהם
 • יסודות – מהי ריבית מהתורה ומדרבנן
 • ריבית בין חברים
 • ריבית בדיבור
 • ריבית בתשלומים ובעבודה
 • ריבית בעסקאות ובבנקים
 • ריבית בהנחות
 • היתר עיסקא
 • קובץ סיכום לשיעור
 • דף להדפסה לשבת – תרגילים ושו”ת
 • לוח שנה מתנה + סיליבוס
 • מגנטים עם תרשימים של מקרים נפוצים
 • קורס לייב (בזום) בימי שובבי”ם – הלכות טהרת הבית
 • טקס חלוקת תעודות בסיום המסלול
  בנוכחות הפוסק הגר”ע פריד שליט”א
  ובנוכחות הרב הראשי לישראל הגר”ד לאו שליט”א


בונוסים רק למסלול זה:

 • אפשרות להצטרף בסיום המסלול למסלול מורחב למגידי שיעורים ורבנים
 • אפשרות למבחן מקיף אצל נשיאי המכון ותעודה ייעודית
 • נושאים אקטואליים נוספים כפי המפורט בסילבוס

מסלול
פוסק לביתו

ארגז כלים מקיף לפסיקת הלכות בבית

הלכות שבת

מבשל
מוקצה
אמירה לגוי
בורר
פתיחת אריזות
הדלקת נרות
רחיצה בשבת
תיקון אוכלין
רפואה
כותב, מוחק וצובע
צד ושוחט
תופר וקורע
גוזז ומלבן
ההכנות לשבת
התנהגות בשבת

הנהגת המטבח

הרחקות בין בשר לחלב
טעם כעיקר
טעויות בין כלים
טבילת כלים
הגעלת כלים
מאכלי ובישולי עכו"ם
דיני הכשרת כבד
דיני חדש למראית עין

דיני ברכות

זמני הברכות
עיקר וטפל
דיני קדימה
תנאי הברכה
חמשת מיני דגן
נטילת ידיים לסעודה
ברכת הלחם והנכלל בה
ברכת היין והטוב והמטיב

הכנה למועדים

הלכות חנוכה
הלכות פורים
הכנה כללית לפסח
דיני חול המועד

דיני הצומות

האסור והמותר
החייבים והפטורים
שלושת השבועות – מעמדם ופרטי הלכותיהם

הלכות ריבית

יסודות – מהי ריבית מהתורה ומדרבנן
ריבית בין חברים
ריבית בדיבור
ריבית בתשלומים ובעבודה
ריבית בעסקאות ובבנקים
ריבית בהנחות
היתר עיסקא

חומרי עזר ובונוסים

קובץ סיכום לשיעור
דף להדפסה לשבת – תרגילים ושו"ת
לוח שנה מתנה + סיליבוס
מגנטים עם תרשימים של מקרים נפוצים
קורס לייב (בזום) בימי שובבי"ם - הלכות טהרת הבית
טקס חלוקת תעודות בסיום המסלול
בנוכחות הפוסק הגר"ע פריד שליט"א , ובנוכחות הרב הראשי לישראל הגר"ד לאו שליט"א
אפשרות להצטרף בסיום המסלול למסלול מורחב למגידי שיעורים ורבנים
אפשרות למבחן מקיף אצל נשיאי המכון ותעודה ייעודית
נושאים אקטואליים נוספים כפי המפורט בסילבוס

מסלול מורחב
פוסק לביתו

ארגז כלים מקיף לפסיקת הלכות בבית

מסלול
פוסק לביתו

ההלכות שמלוות אותנו ביום יום

הלכות שבת

מבשל
מוקצה
אמירה לגוי
בורר
פתיחת אריזות
הדלקת נרות
רחיצה בשבת
תיקון אוכלין
רפואה
כותב, מוחק וצובע
צד ושוחט
תופר וקורע
גוזז ומלבן
ההכנות לשבת
התנהגות בשבת

הנהגת המטבח

הרחקות בין בשר לחלב
טעם כעיקר
טעויות בין כלים
טבילת כלים
הגעלת כלים
מאכלי ובישולי עכו"ם
דיני הכשרת כבד
דיני חדש למראית עין

דיני ברכות

זמני הברכות
עיקר וטפל
דיני קדימה
תנאי הברכה
חמשת מיני דגן
נטילת ידיים לסעודה
ברכת הלחם והנכלל בה
ברכת היין והטוב והמטיב

הכנה למועדים

הלכות חנוכה
הלכות פורים
הכנה כללית לפסח
דיני חול המועד

דיני הצומות

האסור והמותר
החייבים והפטורים
שלושת השבועות – מעמדם ופרטי הלכותיהם

הלכות ריבית

יסודות – מהי ריבית מהתורה ומדרבנן
ריבית בין חברים
ריבית בדיבור
ריבית בתשלומים ובעבודה
ריבית בעסקאות ובבנקים
ריבית בהנחות
היתר עיסקא

חומרי עזר ובונוסים

קובץ סיכום לשיעור
דף להדפסה לשבת – תרגילים ושו"ת
לוח שנה מתנה + סיליבוס
מגנטים עם תרשימים של מקרים נפוצים
קורס לייב (בזום) בימי שובבי"ם - הלכות טהרת הבית
טקס חלוקת תעודות בסיום המסלול
בנוכחות הפוסק הגר"ע פריד שליט"א , ובנוכחות הרב הראשי לישראל הגר"ד לאו שליט"א
אפשרות להצטרף בסיום המסלול למסלול מורחב למגידי שיעורים ורבנים
אפשרות למבחן מקיף אצל נשיאי המכון ותעודה ייעודית
נושאים אקטואליים נוספים כפי המפורט בסילבוס

הלכות שבת

מבשל
מוקצה
אמירה לגוי
בורר
פתיחת אריזות
הדלקת נרות
רחיצה בשבת
תיקון אוכלין
רפואה
כותב, מוחק וצובע
צד ושוחט
תופר וקורע
גוזז ומלבן
ההכנות לשבת
התנהגות בשבת

הנהגת המטבח

הרחקות בין בשר לחלב
טעם כעיקר
טעויות בין כלים
טבילת כלים
הגעלת כלים
מאכלי ובישולי עכו"ם
דיני הכשרת כבד
דיני חדש למראית עין

דיני ברכות

זמני הברכות
עיקר וטפל
דיני קדימה
תנאי הברכה
חמשת מיני דגן
נטילת ידיים לסעודה
ברכת הלחם והנכלל בה
ברכת היין והטוב והמטיב

הכנה למועדים

הלכות חנוכה
הלכות פורים
הכנה כללית לפסח
דיני חול המועד

דיני הצומות

האסור והמותר
החייבים והפטורים
שלושת השבועות – מעמדם ופרטי הלכותיהם

הלכות ריבית

יסודות – מהי ריבית מהתורה ומדרבנן
ריבית בין חברים
ריבית בדיבור
ריבית בתשלומים ובעבודה
ריבית בעסקאות ובבנקים
ריבית בהנחות
היתר עיסקא

חומרי עזר ובונוסים

קובץ סיכום לשיעור
דף להדפסה לשבת – תרגילים ושו"ת
לוח שנה מתנה + סיליבוס
מגנטים עם תרשימים של מקרים נפוצים
קורס לייב (בזום) בימי שובבי"ם - הלכות טהרת הבית
טקס חלוקת תעודות בסיום המסלול
בנוכחות הפוסק הגר"ע פריד שליט"א , ובנוכחות הרב הראשי לישראל הגר"ד לאו שליט"א
אפשרות להצטרף בסיום המסלול למסלול מורחב למגידי שיעורים ורבנים
אפשרות למבחן מקיף אצל נשיאי המכון ותעודה ייעודית
נושאים אקטואליים נוספים כפי המפורט בסילבוס

מסלול 'אחת שיודעת'

קורס הלכות בזום לנשים

תפסיק לחיות בספקות

תהיה הסמכות התורנית בבית

תיגש ללימוד הלכה בצורה נכונה

תחליף את התסכול בהנאה

קשה להוציא מלימוד בכולל הלכה למעשה
בקורס השיטה לזכור את הכללים מתומצת ומהם להוציא את הפרטים
וזה שיטה שעובדת.

הרב אורי אברהם

רמה גבוהה ומקיפה, לומדים את כל המושגים בצורה מסודרת ברורה

הרב אברהם אלבויים

קיבלתי מהקורס ציון בהיר וקו נקי שמאפשר לבנות הבנה הלכתית
ויכולת לשעת למעשה לפסוק הלכה בתוך הבית

דר הרב צור בסרמן

מה שהרב אהרון דואר הצליח להנגיש לנו
זה להפוך את ההלכות להליכות אצלנו

הרב אברהם עדס

היה קניין נפלא
גם איך לדעת את הדברים , לזכור
ולדעת איך לפסוק

הרב חיים גינסברגר

כבר בשיעור הראשון ידעתי שמצאתי את הדרך שלי לקנות את ההלכה

הרב אריה לייב זוננברג

לדעת את הדברים על בוריים

הרב יעקב כהן

המבנה של שיעורי ההלכה של הרב אהרון דואר שליט"א
היא מלאכת מחשבת של ממש בפני עצמה

הרב חיים בר און
Nahum Lider
Nahum Lider
קרא עוד
מכון ״לומדים כהלכה״ הינו מכון שבו אפשר ללמוד את כל הלכות השבת, הברכות ואף טהרת הבית - בקיצור כל מה שחשוב לדעת בשעת המעשה. הכל נמסר ומונגש בשיטה מאוד יעילה שבטח תזכרו שנים רבות לאחר סיום הקורס. אני כאן ניסיתי ללמוד הלכה בכל מיני מוסדות אחרים והדבר לא ממש צלח, לצערי. או שלא ידעו איך למסר את זה או שאני לא הבנתי את ההסברים שניתנו אצלם.. במכון ״לומדים כהלכה״, בהדרכת הרב אהרן דואר, רק לאחר כמה חודשים של לימוד (פעמיים בשבוע, בפחות מחצי שעה בכל מפגש), פתאום אני יודע לענות לכמעט כל שאלה שמתעוררת בנוגע להלכות שבת, שלא נגיד כי עכשיו אורח החיים היהודיים יותר משמעותי אצלי, יותר מודע וקרוב לה׳. הירשמו ותלמדו גם אתם לפסוק בענייני הלכה. רוצים להתקרב לקב״ה ולשמור את ההלכה כיאות בבית? לדעתי, זה המקום הנכון להתחיל את המסע שלכם
מאה שערים
מאה שערים
קרא עוד
בזמן קצר (ובלי לחץ),הקפנו בלימוד את רוב המקצועות החשובים והשכיחים בהלכה. למדנו את הכללים ושורשי ההלכה וירדנו עד לרזולוציות המפורטות ביותר. צורת הלימוד הינה מקיפה ובהירה וכל שאלותינו וחקירותינו תמיד ניתנו תשובות נחרצות. התודענו גם למחלוקות העיקריות בהלכה ממרן ורמ"א עד פוסקי זמנינו תוך הבנת סברותיהם. הנחייתו של הרב הגאון ר' אהרן שליט"א הינה נעימה ,זורמת ומקיפה אך ממצה בדרך פלאית של מעט הזמן המחזיק את החומר הנלמד המרובה. בנימה אישית, הלימוד שינה לחלוטין את גישתי להלכה מאימוץ הזיכרון להלכה פרטנית בעבר, לטיול נעים במהלך הסוגייה ההלכתית.
Aryeh Gasner
Aryeh Gasner
קרא עוד
במשך השנים למדתי הלכה אבל תמיד רציתי לדעת ולשלוט בהלכה למעשה בכל נושאי הליבה של הבית (שבת, טהרה, כשרות, ברכות) ללא הצלחה. ברוך השם זכיתי להכיר את מכון "לומדים כהלכה" של הרב דואר שליט"א ומאותו רגע התחלתי לשלוט בהלכות בזכות השיטה המסודרת של הלימוד, השיעורים שמועברים בטוב טעם והסיכומים הברורים והמושקעים! ממליץ בחום לכל אחד שמחפש לשלוט בהלכות הבית! אריה ג.
ישראל גרינפלד
ישראל גרינפלד
קרא עוד
בלימודים במכון "לומדים כהלכה" בראשות הרב אהרן דואר רכשתי הבנה וידע ברמות גבוהות מאד. שיטת הלימוד המשלבת ניתוח ולוגיקה, מקנה את התשתית למתן מענה מהיר לסוגיות ההלכתיות השונות המתעוררות בחיי היום יום. אציין גם את המסגרת הטכנית והאדמיניסטרטיבית היעילה באמצעותה מתנהלים הלימודים, וכן אופן הגשת ההרצאות על ידי הרב דואר, בשפה ברורה ונעימה ושווה לכל נפש.
 Mickael Strock-Vidal
Mickael Strock-Vidal
קרא עוד
מכון לומדים כהלכה הרים את הכפפה ברצון שלו להחזיר לציבור שומרי התורה והצוות את האחרויות לידיעת התורה וההלכה כך שאנשים יוכלו לקחת אחריות על חיי התורה שלהם. זה דבר גדול מאין כמוהו! בזכות המכון אנשים יודעים יותר (והם גם יודעים מה הם לא יודעים) מאחל למכון לגדול ולצמוח לתפארת עם ישראל!
Mordche Ahron Leichtag
Mordche Ahron Leichtag
קרא עוד
... המכון הזה נושא אתו בשורה לכלל ישראל, אמת הוא הדבר שהתורה הוא רחבה מני ים, ויש בו הרבה פרטים ולומדות ושו''ט שיכולין לעסוק בזה כל החיים, אבל היסודות של ההלכה, הם פשוטים וברורים שכל אחד יכול לדעת, הם יסודות הפשוטים והגיוניים המתיישבים על הלב, וכל יהודי יכול [וחייב!] ללמוד להבין ולזכור אותם. ... (לתגובה המלאה לחצו על שם הממליץ)
משפחת נחמני
משפחת נחמני
קרא עוד
זה המקום ללימוד ההלכה בצורה יסודית ובהירה! ניסיתי בהרבה מקומות ובדקתי הרבה מכונים... אני יכול לומר בצורה ברורה ש"לומדים כהלכה" כשמו כן הוא ללמוד הלכה בצורה הנכונה ביותר והטובה ביותר! זה המקום היחיד שהרגשתי שבאמת משקיע בתלמידים ובאמת אכפת מכל אחד ואחד! אם אתה רוצה להצליח באמת - זה המקום!
Avishay Mizrahi
Avishay Mizrahi
קרא עוד
אני ממליץ בחום על מכון לומדים כהלכה. הרב דואר מעביר את החומר בצורה יחודית ומסוכמת בצורה שנכנסת למקום המתאים בראש וכך ניתן לשלוף בקלות כי ההקשר הוא מדויק להפליא. השיטה מתאימה גם למתחילים וגם למתקדמים וכן לכל העדות והשיטות. כולם התקבצו ובאו לכאן. יישר כח! אין שמחה כהתרת הספקות
חילי ג.
חילי ג.
קרא עוד
המכון לומדים כהלכה והעומד בראשו הרב דואר זה אחד הדברים המדהימים שפגשתי בחיי, שיעורי הרב דואר מוגשים בצורה בהירה ונעימה, מסודרת להפליא, מתוך ידע הלכתי רב וע"פ שיטה דידקטית מאד מסוימת, הגורמת לך פשוט לדעת את בסיס ההלכה ופרטיה כך שתוכל לפסוק לעצמך ולביתך בכל מקרה שיגיע לפתחך, מתאים לכל אחד שמעוניין לדעת את ההלכה על בוריה ולהיות רב בביתו !! בעצם מי לא...... שווה כל שקל במלא מובן המילה !!
יעקב כהן
יעקב כהן
קרא עוד
השיעורים הללו נפלאים. למדתי שנים הלכה, אבל כאן אני רואה דרך ברורה ומסודרת עם כללים ברורים שמסייעים לדעת ולזכור ובעיקר ליישם את הנלמד. הרב אהרן דואר שליט"א הוא תלמיד חכם שמבאר ובונה את החומר באופן מובן ואיכותי. מומלץ לכל אחד להצטרף לזה.
יוסף ברוס
יוסף ברוס
קרא עוד
השיעורים נותנים המון ידע והמון בהירות, מכניסים סדר ומפשטים עניינים שנראים מורכבים. הרב ממש משקיע ומכוון ללמד את העקרונות היסודיים של כל ההלכות הנחוצות, כך שתדעו כיצד לפסוק במקרים הבאים לקראתכם. והכל מאוד מתומצת ולמעשה. גם אנשים שעובדים ואין להם הרבה זמן להשקיע יכולים לרכוש שליטה בהמון נושאים הלכתיים, ממש כמו אברכי כולל. ממליץ מאוד!
Maor Osher
Maor Osher
קרא עוד
יישר כח גדול לכבוד הרב היקר על השיעורים הנפלאים, הברורים, והמזוקקים שנותנים כלים וכללים לדעת את ההלכה בשיטה שמאפשרת באמת להבין את ההלכה. ומעל הכל השיעורים מופשטים ומתאימים לכל אחד ולא משנה מה רמת הידע שלו בהלכה, לעניות דעתי שיעור חובה לכל אדם שרוצה לקיים את ההלכה! זה פשוט עושה סדר ומאפשר לדעת באמת את ההלכה ויתרה מזאת להבין גם את סיבת הפסיקה של הפוסקים השונים.
Aryeh Leib Sonnenberg
Aryeh Leib Sonnenberg
קרא עוד
I am in the Rav Posek leBeito program. The shiurim are crystal-clear (Hebrew), with a focus on understanding the WHY so that we can apply that to the HOW. I learn every day, BH, and have a yeshiva background. It is incredible what this focused Halacha approach is doing for my understanding and application of halacha. גם דובר אנגלית כשפת אם יכול להצליח בתוכנית זו!
יחיאל גמליאל
יחיאל גמליאל
קרא עוד
מכון לומדים כהלכה הוא מכון מעולה הפועל להטמעת ההלכה בבית היהודי בצורה ייחודית מאד הנותנת דגש על למידת כללי ההלכה ולא עיסוק בדוגמאות.... מכוונת לכך שכל לומד יוכל לשלוט בהלכה עד כדי פסיקה בזמן אמת לבני ביתו !! סגנונו המיוחד של הרב אהרן דואר המעביר את השיעורים בבהירות ובשפה רהוטה וברורה מהווה חוויה רוחנית מהנה מאד ! ממליץ ממש בחום לכל אחד !!
itzik berga
itzik berga
קרא עוד
תכנית מדהימה. בתוך זמן קצר קיבלתי ביטחון ונושאים שהיו רופפים פתאום נראים ברורים. הרבה זמן חיפשתי שיטה ללמוד הלכה בצורה אפקטיבית והקורס הזה הוא השער ללימוד ההלכה בצורה מקיפה ויחד עם זאת קלילה ומהנה. עבורי זה לא פחות מגאולה פרטית
דניאל עובדיה
דניאל עובדיה
קרא עוד
הפרויקט של לומדים כהלכה מבורך מאוד זה שינה לנו את הבית מבחינת ידע הילכתי ופסיקה של לדעת את ההלכה ופשוט להוריד אותה ליום יום ובמיוחד השיעור שנמסר ע"י הרב אהרון דואר שהכל ברור והכל מסודר בצורה מופלאה ואני בתור אברך לקחתי את השיטה גם ליום יום בלימודיי ורואה בזה הצלחה גדולה יישר כוח חיזקו ואימצו
Yitzhak
Yitzhak
קרא עוד
הרב אהרון דואר פשוט מדהים. מסביר את הכל מההתחלה ללא שום הנחות ידע קודם, בבהירות ובפשטות נפלאה, גם את הנושאים המורכבים ביותר. ממליץ בחום לכל מי שרוצה ללמוד הלכה כמו שאמורים ללמוד אותה.
א. ע.
א. ע.
קרא עוד
"לומדים כהלכה" זה בית מדרש לכל אחד מתאים לכלם . השיעור נמסר בצורה ברורה נעימה ונפלאה. בחכמה גדולה לדחוס כל כך הרבה הלכות והכל בשפה המדוברת . ממש מרגלית . אפרים עקשטיין. יישר כח לרב ולכל העוסקים. יהי רצון שנזכה לנחלה בלי מצרים ובזכות השבת ניגאל במהרה
הרב נ.וויס, אברך בכולל עטרת שלמה
הרב נ.וויס, אברך בכולל עטרת שלמה
קרא עוד
הרב שלמה נ. ר''מ בישיבה בבית שמש
קרא עוד
נחום לידר מרצה ללשון במכון הלאומי לשפות ותרבויות מזרח התיכון, פריז - צרפת
נחום לידר מרצה ללשון במכון הלאומי לשפות ותרבויות מזרח התיכון, פריז - צרפת
קרא עוד
Previous
הבא

רוצים לדעת יותר?!

הרשמו לרשימת התפוצה לקבלת עידכונים.

רוצה 'לטעום'?

מגוון סרטונים מעניינים
בתחומי ההלכה

באיזו פלטפורמה תרצה לראות?

רוצה 'לטעום' מהלימוד?

השאר פרטים ונשלח לך מגוון שיעורים ישירות למייל

רוצה לדעת לפסוק הלכה לבד בכל מצב ובכל זמן?

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם.

מסלול לייב

איפה: בזום

מספר חודשים: 10 

מספר שיעורים: 46

זמן שיעור: 25 דקות

למי מתאים: לאנשים שרוצים את הקבוצתיות והמפגשים הקבועים

כמה עולה: 2,900 ש”ח (עד 12 תשלומים)

מסלול לייב

איפה: בזום

מספר חודשים:

מספר שיעורים: 26

זמן שיעור: 25 דקות

למי מתאים: לאנשים שרוצים את הקבוצתיות והמפגשים הקבועים

כמה עולה: 1,490 ש”ח (עד 5 תשלומים)

מסלול דיגיטלי

איפה: צפיה חופשית, בכל זמן ובכל מקום

זמן שיעור: קצר וממוקד, 8-10 דקות לשיעור

למי מתאים: לאנשים שרוצים להתקדם בקצב ובזמן שלהם.

אל דאגה אתם לא לגמרי לבד,
אנחנו נעזור עם סיכומים ועזרים שונים

כמה עולה: 970 ש”ח (עד 5 תשלומים)

השאירו פרטים ונשלח לכם טעימה

השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם